نکات مهم ویزاهای مهاجرتی و غیر مهاجرتی آمریکا

گرین کارت آمریکا به شخص اجازه میدهد به دفعات مختلف از آمریکا خارج یا به آمریکا وارد شود. هر شغلی که خواست داشته با شد یا اگر پول برای امرار معاش داشت, اصلا کار نکند. اگر وارد دانشگاه شد و خواست ,وام بگیرد. هر نوع تجارتی که خواست در آمریکا داشته باشد, و پس از ۵ سال در خوا ست شهروند ( سیتیزن شدن ) را بدهد. شهروند آمریکا میتواند رای بدهد

گرین کارت آمریکا را میتوانیم از طریق در خواست مستقیم برای ویزاهای مهاجرتی قبل از ورود به خاک آمریکا یا از طریق تبدیل ویزاهای غیر مهاجرتی به مهاجرتی بعد از ورود به خاک آمریکا به دست بیاوریم

ازدواج با کسی که گرین کارت آمریکا را دارد ولی سیتیزن آمریکا نیست, میتواند به متقاضی اقامت آمریکا بدهد, اما مدت قبولی درخواست زما بندی خاص خود را دارد و بر خلاف ازدواج با شهروند آمریکا که پرونده خارج از نوبت برسی میشود, بسته به نوبت است

سرمایه گذاری در تجارت خود متقاضی , ویزای تجاری است. سرمایه گذاری در تجارت دیگران , ویزای سرمایه گذاری است. میتوان ویزای تجاری را به سرمایه گذاری تبدیل کرد. یعنی متقاضی سرمایه گذاری خود را برای گرفتن کارت سبز شروع کند

برای حذف کارفرما, مدارک تحصیلی معادل یا بالای فوق لیسانس لازم نیست, اما به طور کلی ( استثنا هم هست ) تقریبا هر چه مدرک تحصیلی بالاتر بوده یا سابق کار درخشان بیشتر باشد, پرونده با احتمال قبولی بیشتری مواجه است

پس از رد هر گونه ویزا , مشاوره با وکیل آمریکا توصیه میشود
رد ویزاهای غیر مهاجرتی توریستی آمریکا همیشه موجب عدم قبو لی در خواست ویزاهای بعدی نیست, اما بررسی علت رد برای موفقیت های آتی بسیار مهم است
رد ویزاهای غیر مهاجرتی تحصیلی آمریکا معمولا علت منطقی و مشخصی دارد. رفع علت, ارایه مدارک بیشتر و در خواست مجدد, در مواردی مو جب صدور ویزا میشود
در رد ویزاهای تجاری آمریکا از طریق سفارت , معمولا از طریق سفارت راه کار های مشخصی برای رفع معایب در خواست ویزا ارایه میشود که با رفع ان, ویزای تجاری برای فرد و خانواده ایشان صادر میشود
رد ویزاهای مهاجرتی آمریکا, علی الخصوص ویزای ازدواج اهمیت ویژه ای دارند. برای برر سی و درخواست مجدد حتما با وکیل آمریکا تما س بگیرید

برای اطلا عات بیشتر راجع به شرایط قانونی مهاجرت به آمریکا و اخذ ویزاها با دفاتر وکالت رسمی کندی واقع درکالیفرنیای آمریکا تماس بگیرید

تلگرام : ۰۰۶۳ -۶۷۷ -۹۴۹
ایمو : ۰۰۸۰ -۶۲۳ -۳۱۰-۰۰۱
تلفن : ۰۰۶۳- ۶۷۷ – ۹۴۹ -۰۰۱ و ۰۰۸۰ -۶۲۳- ۳۱۰-۰۰۱
ایمیل : kennedycounsel@gmail.com
کانال تلگرام به زبان فارسی :https://telegram.me/USA_LAWYER
بلاگ حقوقی مها جرتی به زبان فارسی http://www.kennedylawblog.wordpress.com
بلاگ حقوقی مهاجرتی به زبان انگلیسی http://www.kennedylawblog1.wordpress.com
از سری بلاگهای حقوقی ویژه قوانین مهاجرتی آمریکا نوشته رامونا کندی
وکیل در امریکا دارای دکترای حقوق از آمریکا دارای پروانه رسمی دفتر وکالت از ایالت کالیفرنیا

حق انتشار و چاپ محفوظ است. هر گونه انتشار بدون اجازه کتبی و صریح نویسنده و بدون ذکر کامل نام نویسنده موجب پیگیری قانونی تحت قوانین حقوق مربوطه فدرال ایالات متحده آمریکاست. مطالب این بلاگ اطلاعات اجمالی و کلی است و به جهت اطلا ع رسانی عمومی و تبلیغات درج شده و مختص جزییات حقوقی مربوط به پرونده های شخصی نیست. این مطالب به منزله مشاوره حقوقی نیست و هیچگونه رابطه “وکیل و و موکل” ایجاد نمی کند

شرایط حذف کار فرما در ویزای کار منتهی به اقامت آمریکا

با حذف کارفرما متقاضیان ویزای کار آمریکا میتوانند به اقامت آمریکا دست یافته , به امریکا مهاجرت کرده و طبق علایق یا زمان بندی خود اشتغال پیدا کنند یا نکنند

برا ی حذف کارفرما متقاضیا ن ویزا ی کار آمریکا باید بتوانند اثبات کنند که

۱-کاریا رشته ای که ایشان میخواهند در آمریکا در ان فعالیت داشته باشند, اهمیت زیادی برای آمریکا دارد
۲-کا ر ایشان یا رشته که ایشان میخواهند در آمریکا در ان فعالیت داشته باشند تاثیر گذاری مهم و مثبتی برای امریکا «در سطح ملی آمریکا » دارد
۳-حذف کارفرما برای کار یا رشته ای که ایشان می خواهند در ان فعالیت کنند, در جهت منافع «ملی» آمریکا است

برای اثبات موا رد فوق متقاضی میتواند از تشویق نامه ها,نظر پیش کسوتان, اظها رنامه متخصصین رشته , نشریات معتبر علمی چآپ شده, انتشارات علمی ,نشر شخصی یا غیر شخصی, کارنامه فعالیت ها, اختراعات ثبت شده, جوایز دریافت شده, بودجه های دولتی یا غیر دولتی تخصیص داده شده, سوابق کاری یا مدارک و شواهد منطقی دیگر مورد قبول و قا بل استناد دادگاهی یا حقوقی استفاده کند

ا لبته مدارک و شواهد بسته به زمینه کاری هر شخص متفاوت است. مثلا یک تاجر موفق هم میتواند برای این نوع ویزای مهاجرتی اقدام کند. تاجرموفق باید بتواند نشان دهد که وجود او (با توجه به سوابق او) موجب ایجاد شغل در آمریکا میشود

حذف کارفرما به دلیل منافع ملی آمریکا برای هر واجد شرایط بسیار متفاوت است, چرا که استعدادها و سوا بق و زمینه های کاری هر فرد متفاوت و خاص خود ان شخص است

برای اطلا عات بیشتر راجع به شرایط قانونی مهاجرت به آمریکا و اخذ ویزاها میتوانید با دفاتر وکالت رسمی کندی واقع درکالیفرنیا آمریکا تماس بگیرید

تلگرام : ۰۰۶۳ -۶۷۷ -۹۴۹
ایمو : ۰۰۸۰ -۶۲۳ -۳۱۰-۰۰۱
تلفن : ۰۰۶۳- ۶۷۷ – ۹۴۹ -۰۰۱ و ۰۰۸۰ -۶۲۳- ۳۱۰-۰۰۱
ایمیل : kennedycounsel@gmail.com
کانال تلگرام به زبان فارسی :https://telegram.me/USA_LAWYER
بلاگ حقوقی مها جرتی به زبان فارسی  www.kennedylawblog.wordpress.com
بلاگ حقوقی مهاجرتی به زبان انگلیسی  www.kennedylawblog1.wordpress.com
از سری بلاگهای حقوقی ویژه قوانین مهاجرتی آمریکا نوشته رامونا کندی
وکیل در امریکا دارای دکترای حقوق از آمریکا دارای پروانه رسمی دفتر وکالت از ایالت کالیفرنیا

حق انتشار و چاپ محفوظ است. هر گونه انتشار بدون اجازه کتبی و صریح نویسنده و بدون ذکر کامل نام نویسنده موجب پیگیری قانونی تحت قوانین حقوق مربوطه فدرال ایالات متحده آمریکاست. مطالب این بلاگ اطلاعات اجمالی و کلی است و به جهت اطلا ع رسانی عمومی و تبلیغات درج شده و مختص جزییات حقوقی مربوط به پرونده های شخصی نیست. این مطالب به منزله مشاوره حقوقی نیست و هیچگونه رابطه “وکیل و و موکل” ایجاد نمی کند

ویزای کار آمریکا برای هنرمندانی که برنامه های خاص فرهنگی دارند

متقاضیان موفق این نوع ویزاها کسانی هستند که بتوانند نشان دهند ورودشان به آمریکا در جهت : اجرایا آموزش دادن فن یا هنر, یا رهبری گروهی است که چنین اجرایی را در آمریکا به عهده دارند

برنامه باید برنامه خاص هنری یا فرهنگی باشد. میتواند یک برنامه فولکلریک , سنتی, فرهنگی, موسیقی, تاتر یا جز برنامه هایی باشد که درک مردم آمریکا را از فرهنگهای خاص سایر نقاط جهان یا حتی هنر خاص یک هنرمند افزایش دهد. این برنامه ها میتواند در ازای دریافت پو ل ( تجاری ) و به منظور سود دهی باشد یا در جهت سود دهی و در قبال سود ما لی نباشد
.
درخواست این ویزا باید توسط موسسه آموزشی هنری و فرهنگی در آمریکا یا گروه تشکیل دهنده یا برگزار کننده اجرای خاص فرهنگی ( تاتر, موسیقی, رقص, نمایش ) باشد. زمان این نوع ویزاها معمو لا به اندازه مدت اجرا یا آموزش است و از یک سال تجاوز نمیکند ولی به علت ادامه برنامه یا آموزش قا بل تمدید است

برای اطلا عات بیشتر راجع به شرایط قانونی مهاجرت به آمریکا و اخذ ویزاها میتوانید با دفاتر وکالت رسمی کندی واقع درکالیفرنیا آمریکا تماس بگیرید

تلگرام : ۰۰۶۳ -۶۷۷ -۹۴۹
ایمو : ۰۰۸۰ -۶۲۳ -۳۱۰-۰۰۱
تلفن : ۰۰۶۳- ۶۷۷ – ۹۴۹ -۰۰۱ و ۰۰۸۰ -۶۲۳- ۳۱۰-۰۰۱
ایمیل : kennedycounsel@gmail.com
کانال تلگرام به زبان فارسی :https://telegram.me/USA_LAWYER
بلاگ حقوقی مها جرتی به زبان فارسی  www.kennedylawblog.wordpress.com
بلاگ حقوقی مهاجرتی به زبان انگلیسی  www.kennedylawblog1.wordpress.com
از سری بلاگهای حقوقی ویژه قوانین مهاجرتی آمریکا نوشته رامونا کندی
وکیل در امریکا دارای دکترای حقوق از آمریکا دارای پروانه رسمی دفتر وکالت از ایالت کالیفرنیا

حق انتشار و چاپ محفوظ است. هر گونه انتشار بدون اجازه کتبی و صریح نویسنده و بدون ذکر کامل نام نویسنده موجب پیگیری قانونی تحت قوانین حقوق مربوطه فدرال ایالات متحده آمریکاست. مطالب این بلاگ اطلاعات اجمالی و کلی است و به جهت اطلا ع رسانی عمومی و تبلیغات درج شده و مختص جزییات حقوقی مربوط به پرونده های شخصی نیست. این مطالب به منزله مشاوره حقوقی نیست و هیچگونه رابطه “وکیل و و موکل” ایجاد نمی کند

تعریف ورزشکار واجد شرایط در ویزای کار آمریکا برای ورزشکاران

ورزشکار واجد شرایط ویزای ورزشکاران باید دو تا از شرایط زیر را به طور همزمان دارا باشد

-نوشته ای از پیشکسوتان مربوط به رشته در آمریکا یا مدیران تیم های مطرح باشگاه های آمریکا ؛ که در ان نوشته از قابلیتهای جهانی شخص متقاضی تقدیر به عمل آمده باشد

-اثبات کند که متقاضی یا تیمی که متقاضی در ان مشغول به تمرین است یا عضو ان است؛ در گذشته با یکی از تیم های مطرح ورزش باشگاه های آمریکا مسابقه داشته است

-اثبات کند که متقاضی یا تیم متقا ضی در مسابقه های مطرح دور باشگاهی آمریکا در جدول مسابقات حضور داشته

-نوشته ای از مجلات , روزنامه ها یا انتشارات معتبر ورزشی در دنیا یانشریات ورزشی آمریکایی که نشان دهد شخص یا تیم شخص متقاضی در سطح جهانی مطرح است

-اثبات اینکه شخص متقاضی یا تیم شخص متقاضی تا کنون در رشته ورزشی جایزه یا مدال قابل  ملاحظه ورزشی دریافت کرده است
برای اطلا عات بیشتر راجع به شرایط قانونی مهاجرت به آمریکا و اخذ کلیه انوا ع ویزاها میتوانید با دفاتر وکالت رسمی کندی واقع درکالیفرنیا آمریکا تماس بگیرید

تلگرام : ۰۰۶۳ -۶۷۷ -۹۴۹
ایمو : ۰۰۸۰ -۶۲۳ -۳۱۰-۰۰۱
تلفن : ۰۰۶۳- ۶۷۷ – ۹۴۹ -۰۰۱ و ۰۰۸۰ -۶۲۳- ۳۱۰-۰۰۱
ایمیل : kennedycounsel@gmail.com
کانال تلگرام به زبان فارسی :https://telegram.me/USA_LAWYER
از سری بلاگهای حقوقی ویژه قوانین مهاجرتی آمریکا نوشته رامونا کندی
وکیل در امریکا دارای دکترای حقوق از آمریکا دارای پروانه رسمی دفتر وکالت از ایالت کالیفرنیا

حق انتشار و چاپ محفوظ است. هر گونه انتشار بدون اجازه کتبی و صریح نویسنده و بدون ذکر کامل نام نویسنده موجب پیگیری قانونی تحت قوانین حقوق مربوطه فدرال ایالات متحده آمریکاست. مطالب این بلاگ اطلاعات اجمالی و کلی است و به جهت اطلا ع رسانی عمومی و تبلیغات درج شده و مختص جزییات حقوقی مربوط به پرونده های شخصی نیست. این مطالب به منزله مشاوره حقوقی نیست و هیچگونه رابطه “وکیل و و موکل” ایجاد نمی کند

آینده ویزاهای تجاری و سرمایه گذاری در آمریکا در دولت آتی آمریکا

به نظر میرسد که دولت آتی آمریکا, زیر نظر رییس جمهور جدید آمریکا, با تصویب قوانین یا با سهل گرفتن ویزاها ,بیش از پیش مشوق متقاضیان ویزاهای تجاری و سرمایه گذاری در امریکا باشد. در هر دو نو ع ویزا البته,انتظارمیرود که همچنان منشا پول موضوع مهم تحت برر سی باشد

در ویزاهای سرمایه گذاری منشا پو ل باید حد اقل تا ۱۵ سال قبل گزارش داده شود. تعیین منشا پول به قدری مهم است که در بسیاری از مواردعدم ارایه منشا دقیق یا محکمه پسند منشا پول منجر به رد درخواست می شود. منشا پول معمولا بخش گیج کننده پرونده است. گاهی شخص متقاضی هم جزییات ما لی را به خاطر نمی آورد و اداره مهاجرت به خاطر پیچیدگی منشا ارایه شده تنها به رد پرونده بسنده میکند

مساله مورد تامل دیگر, نوع سرمایه گذاری یا تجارت است. در ویزاهای تجاری, برای گرفتن ویزا تجارت باید و ا قعی باشد. باید قابل ملاحظه باشد و بایدبر اقتصاد آمریکا تاثیر مثبت بگذارد

اگر پول از کشورهای تحریم وارد میشود, باید تمامی قوانین تحریم در مورد منشا پو ل و نقل و انتقال پول رعایت شده باشد. پول باید فقط برای تجارت خاص مورد در خواست یا گرداندن همان تجارت استفاده شود

شخص متقاضی باید مدیر مجموعه بوده و سابقه مدیریت داشته باشد. شخص متقاضی نمیتواند اصل تجارت را از طریق ارث و میراث در یافت کرده باشد ولی میتواند پول را ازراه هدیه یا میراث خانوادگی دریافت کرده باشد. ویزاهای تجاری در ابتدا به مدت دو تا پنج سال هستند ولی به طور نامحدود و تا مادامی که تجارت پا بر جاست تمدید میشوند

در ویزای تجاری سرمایه در دست شخص سرمایه گذار میماند و از این نظر تجارت قا بل اطمینان است. ویزای تجاری یکی از سا ده ترین راههای ورود به آمریکاست و شخص میتواند پس از ورود از طرق راه های متفاوت برای اقا مت امریکا اقدام کند. برای دارندگان ویزاهای تجاری ما لیات به پیچیدگی کسانی که هم زمان دارای اقامت آمریکا و شهروندی سایر کشو ر ها هستند نیست

ویزای تجاری میتواند واردات و صادرات را شامل شود و یا میتواند یک تجارت کوچک منطقه ای باشد. نکته جذاب و قا بل توجه دیگر ویزاهای تجاری این است که بر خلاف بسیاری ویزاهای دیگر محدودیت تعداد ندارند. و سالانه به تعداد نا محدود به متقا ضیان ورود به آمریکا داده می شوند

برای اطلا عات بیشتر راجع به شرایط قانونی مهاجرت به آمریکا و اخذ کلیه انوا ع ویزاها میتوانید با دفاتر وکالت رسمی کندی واقع درکالیفرنیا آمریکا تماس بگیرید

تلگرام : ۰۰۶۳ -۶۷۷ -۹۴۹
ایمو : ۰۰۸۰ -۶۲۳ -۳۱۰
تلفن : ۰۰۶۳- ۶۷۷ – ۹۴۹ و ۰۰۸۰ -۶۲۳ -۳۱۰
ایمیل : kennedycounsel@gmail.com
کانال تلگرام به زبان فارسی :https://telegram.me/USA_LAWYER
از سری بلاگهای حقوقی ویژه قوانین مهاجرتی آمریکا نوشته رامونا کندی
وکیل در امریکا دارای دکترای حقوق از آمریکا دارای پروانه رسمی دفتر وکالت از ایالت کالیفرنیا

حق انتشار و چاپ محفوظ است. هر گونه انتشار بدون اجازه کتبی و صریح نویسنده و بدون ذکر کامل نام نویسنده موجب پیگیری قانونی تحت قوانین حقوق مربوطه فدرال ایالات متحده آمریکاست. مطالب این بلاگ اطلاعات اجمالی و کلی است و به جهت اطلا ع رسانی عمومی و تبلیغات درج شده و مختص جزییات حقوقی مربوط به پرونده های شخصی نیست. این مطالب به منزله مشاوره حقوقی نیست و هیچگونه رابطه “وکیل و و موکل” ایجاد نمی کند

پرسش و پاسخ ورود غیر قانونی به خاک آمریکا

سوال: آیا ورود غیر قا نونی به خاک آمریکا جرم است؟
ج.بله

سوال: آیا وکیل آمریکا میتواند شخصی را بدون ویزا آمریکا یا اجازه افسر لب مرز از مرز به آمریکا وارد کند؟
ج.خیر

سوال: آیا وکیل آمریکا میتواند ورود بدون ویزا به خاک آمریکا را ترغیب کند؟
ج.خیر

سوال: آیا وکیل آمریکا میتواند به کسی که در بازداشتگاه مهاجرت به سر میبرد کمک کند تا از آنجا به کمک وثیقه خارج شود, یا پرونده مناسب با شرایط خود را برای گرفتن آزادی و ماندن در آمریکا ارایه دهد؟
ج.بله

سوال: معمولا اولین کسی که فرد بازداشت شده در باز داشتگاه از طرف دولت آمریکا ملاقات میکند, کیست؟
ج.افسر اداره مهاجرت و مامور دولت برای تعیین صلاحیت ترس از بازگشت فرد به کشور خود

سوال: دولت کنونی ایرا ن و دو لت آمریکا رابطه سیاسی ندارند, آیا این به این معنی است که فرد ایرانی با ورود غیر قانونی به آمریکا هرگز ا خاک آمریکا اخراج نمیشود؟
ج.خیر. این مساله به موا ردی بستگی دارد که خاص پرونده هر شخص است

سوال: آیا کسانی که از دیوار می پرند یا کسانی که خود را تسلیم افسر لب مرز میکنند, شانس یکسان برای پناهندگی دارند؟
ج.پناهندگی به ترس از بازگشت به کشور باز میگردد نه به نحوه ورود

سوال: آیا کسانی که از دیوار میپرند یا کسانی که خود را تسلیم افسر لب مرز میکنند, شانس یکسان برای گرفتن گرین کارت از طرق دیگر جز پناهندگی دارند؟
ج.کسانی که از دیوار میپرند, نه تنها جان خود را در خطر تیر اندازی محافظان لب مرز قرار میدهند, بلکه شانس خود برای گرفتن گرین کارت از بسیاری جها ت کم کرده یا از بین میبرند

ورود غیر قانونی به خاک آمریکا بسیار خطرناک است. برای دریافت قانونی ویزا ی آمریکا با وکیل آمریکا مشاوره کنید
برای اطلا عات بیشتر راجع به شرایط قانونی مهاجرت به آمریکا و اخذ کلیه انوا ع ویزاها میتوانید با دفاتر وکالت رسمی کندی واقع درکالیفرنیا ی آمریکا تماس بگیرید

تلگرام : ۰۰۶۳ -۶۷۷ -۹۴۹
ایمو : ۰۰۸۰ -۶۲۳ -۳۱۰
تلفن : ۰۰۶۳- ۶۷۷ – ۹۴۹ و ۰۰۸۰ -۶۲۳ -۳۱۰
ایمیل : kennedycounsel@gmail.com
کانال تلگرام به زبان فارسی :https://telegram.me/USA_LAWYER
از سری بلاگهای حقوقی ویژه قوانین مهاجرتی آمریکا نوشته رامونا کندی
وکیل در امریکا دارای دکترای حقوق از آمریکا دارای پروانه رسمی دفتر وکالت از ایالت کالیفرنیا

حق انتشار و چاپ محفوظ است. هر گونه انتشار بدون اجازه کتبی و صریح نویسنده و بدون ذکر کامل نام نویسنده موجب پیگیری قانونی تحت قوانین حقوق مربوطه فدرال ایالات متحده آمریکاست. مطالب این بلاگ اطلاعات اجمالی و کلی است و به جهت اطلا ع رسانی عمومی و تبلیغات درج شده و مختص جزییات حقوقی مربوط به پرونده های شخصی نیست. این مطالب به منزله مشاوره حقوقی نیست و هیچگونه رابطه “وکیل و و موکل” ایجاد نمی کند

پرسش و پاسخ ویزاهای مهاجرتی و غیر مهاجرتی آمریکا

سوال: به تاز گی همسر من برای ویزای همراه تحصیلی اقدام کردند, من ویزای تحصیلی دارم. اما در خواست ویزای همسرم رد شد. من و همسرم سالهاست با هم زندگی میکنیم. دلیل رد منافع امنیتی آمریکا اعلام شد. چه کار باید کرد؟
ج: از تماس مستقیم با سفارت خود دا ری کرده , برای مشورت با وکیل اقدام کنید

سوال: من برای گرفتن اقامت ( کار ت سبز) برای حذف کارفرما در جهت منافع ملی امریکا اقدام کردم. در خواست حذف کارفرمای من قبول شد ولی در خوا ست اقامت نهایی به دلیل منافع امنیتی آمریکا رد شد. من در نیویورک زندگی میکنم, خانواده ام تا ماه پیش آمریکا بودند  ولی برای دیدن پدر خانم ام همگی به ایران رفتند. قبل از رفتن, در خواست اجازه برگشت ندادند. آیا میتوانند دوباره به آمریکا بر گردد؟
ج. برای بررسی دقیق تر جزییات قبل از اقدام به ورود به آمریکا با وکیل تماس بگیرید

سوال: من و همسرم در آمریکا ازدواج کردیم. همسرم با ویزای توریستی آمده بودند. ما بلافاصله در خواست کارت سبز از طریق ازدواج کردیم. اما در خواست ما پس از مصاحبه رد شد و هم اکنون همسر من قرار است از خاک آمریکا اخراج شود, آیا کاری میتوان کرد تا او را نگاه داریم, همسا من در ایران اسیب روانی و جسمانی دیده و نمی خواهد به ان کشور باز گردد
ج. ممکن است بتوانیم از اخراج ایشان جلوگیری کنیم. ا ز تماس مستقیم با افسر اداره مهاجرت خودداری کرده و وبا وکیل تماس بگیرید

سوال: ما قرار است برای ویزای تجاری اقدام کنیم.بدین منظور مقداری پول به حساب خود در آمریکا واریز کرده ا یم. اما ملک ما در ایران به تازه گی فروش رفته و میخواهیم بیشتر پو ل بیاوریم تا تجارت پر سود تری بخریم, آیا میتوانیم پول اضافه کنیم؟
ج.بستگی دارد که پرونده ویزای شما در چه مرحله ا ی باشد. اگر هم بتوانید پولی اضافه کنید , منشا پول باید مشخص باشد و انتقال ان تحت قوانین اوفک مربوط به تحریم های ایران باید انجام بگیرد

سوال: من دارای گرین کارت هستم, شغل دارم و در آمریکا زندگی میکنم. آیا میتوانم نامزدم را با ویزای نامزدی به امریکا بیاورم؟
ج: خیر. باید شهروند یا سیتزن آمریکا باشید

سوال: من دارای گرین کارت هستم, همسرم دانشجو است. آیا میتوانم ازدواج کنیم , برای ایشان در خواست ویزای مهاجرتی بدهم ودانشگاه را ترک کند؟
ج: خیر. چون شما سیتیزن نیستید, حدودا دو سال طول میکشد که ایشان اقامت بگیرند و در این مدت ایشان حضور قانونی در آمریکا ندارند, مگر اینکه ویزای داشجویی خود را از دست ندهند

سوال: من نمیتوانم وکیل خود را پیدا کنم, چون ایشان تلفن پاسخ نمیدهند, ولی من میترسم آقای دونالد ترا مپ من را از کشور اخراج کند. چکار باید بکنم؟
ج: چون وکیل دارید , وکیل دیگر نمی تواند پاسخ گوی پرونده شما در همان زمینه باشد, اما آقای ترامپ نگفته اند که مهاجران قانونی را از امریکا اخراج میکنند, به نظر میرسد شما وکیل دارید و مهاجرغیر قا نونی نیستید, پس نباید نگران باشید و با دفتر وکیل خود تماس بگیرید

دفتر وکالت رسمی کندی و همکاران کلیه افراد واجد شرایط در همه جای دنیا را تشویق به کشف و پرورش استعدادهای فردی و اجتمایی کرده و اگر قصد مهاجرت یا فعالیتها ی غیر مهاجرتی در ایالات متحده آمریکا دارید, به تماس برای مشاوره اولیه رایگان در امور مهاجرت دعوت میکند
برای اطلا عات بیشتر راجع به شرایط قانونی مهاجرت به آمریکا و اخذ کلیه انوا ع ویزاها میتوانید با دفاتر وکالت رسمی کندی واقع درکالیفرنیا ی آمریکا تماس بگیرید

تلگرام : ۰۰۶۳ -۶۷۷ -۹۴۹
ایمو : ۰۰۸۰ -۶۲۳ -۳۱۰
تلفن : ۰۰۶۳- ۶۷۷ – ۹۴۹ و ۰۰۸۰ -۶۲۳ -۳۱۰
ایمیل : kennedycounsel@gmail.com
کانال تلگرام به زبان فارسی :https://telegram.me/USA_LAWYER
از سری بلاگهای حقوقی ویژه قوانین مهاجرتی آمریکا نوشته رامونا کندی
وکیل در امریکا دارای دکترای حقوق از آمریکا دارای پروانه رسمی دفتر وکالت از ایالت کالیفرنیا

حق انتشار و چاپ محفوظ است. هر گونه انتشار بدون اجازه کتبی و صریح نویسنده و بدون ذکر کامل نام نویسنده موجب پیگیری قانونی تحت قوانین حقوق مربوطه فدرال ایالات متحده آمریکاست. مطالب این بلاگ اطلاعات اجمالی و کلی است و به جهت اطلا ع رسانی عمومی و تبلیغات درج شده و مختص جزییات حقوقی مربوط به پرونده های شخصی نیست. این مطالب به منزله مشاوره حقوقی نیست و هیچگونه رابطه “وکیل و و موکل” ایجاد نمی کند