چند نکته مهم در مورد پرونده های ویزاهای تجآری در آمریکا

-این نوع ویزا ها را میتوانید چه در خاک آمریکا وقتی درهنگام استفاده از ویزاهای دیگر هستید (مثل توریستی-توریستی, توریستی-تجاری , دانشجویی ,ورزشکاران, هنرمندان ,دوره های کوتاه مدت تخصصی و حرفه ای) , و یا  در خارج خاک آمریکا در خواست کنید
-برای در خواست این نوع ویزا باید تجارتی را برای خرید داشته باشید یا ا ماده کنید
-قرارداد این تجارت به هیچ عنوان , و تحت هیچ شرایطی نمیتواندصوری یا ظاهری باشد
-برای این نوع ویزاها اگر در خاک آمریکا و دارای ویزای توریستی باشید, نمیتوانید برای راه اندازی کامل تجارت اقدام کنید. چرا که ویزای توریستی به شما اجازه کار کردن و دریافت منفعت اقتصادی را نمیدهد
-اگر شما در آمریکا با ویزای توریستی-تجاری هستید میتوانید تا حدی در مو رد شرایط اخذ تجارت ها و قراردادآنها برر سی کنید, اما نمیتوانید قراردادی را امضا کنید مگر تحت شرایط خاصی و تحت قرارنامه خاص
-هر گونه تخلف از شرایط اجازه داده شده در ویزا به شما , تبعات جبران ناپذیری, از لحاظ ویزای امریکا , اقامت آمریکا, و ماندن در آمریکا را خواهد دا شت. از گرفتن مشاوره از افراد غیر آگاه و بدون جواز وکالت آمریکا خودداری کنید
در تمام این موا رد وکیل میتواند به شما کمک کند

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد پرونده های حقوقی خود با رامونا کندی, دکترای حقوق از آمریکا و وکیل دادگاهای فدرال

مهاجرتی آمریکا و دعا وی مدنی کالیفرنیا تماس بگیرید

ایمو ,  تلگرام : ۰۰۶۳ -۶۷۷ -۹۴۹ا
ایمو : ۰۰۸۰ -۶۲۳ -۳۱۰-۱
تلفن : ۰۰۶۳- ۶۷۷ – ۹۴۹ -۰۰۱ و ۰۰۸۰ -۶۲۳- ۳۱۰-۰۰۱
ایمیل : kennedycounsel@gmail.com
کانال تلگرام به زبان فارسی :https://telegram.me/USA_LAWYER
بلاگ حقوقی مها جرتی به زبان فارسی  www.kennedylawblog.wordpress.com
بلاگ حقوقی مهاجرتی به زبان انگلیسی  www.kennedylawblog1.wordpress.com
از سری بلاگهای حقوقی ویژه قوانین مهاجرتی آمریکا نوشته رامونا کندی
وکیل در امریکا دارای دکترای حقوق از آمریکا دارای پروانه رسمی دفتر وکالت از ایالت کالیفرنیا

حق انتشار و چاپ محفوظ است. هر گونه انتشار بدون اجازه کتبی و صریح نویسنده و بدون ذکر کامل نام نویسنده موجب پیگیری قانونی تحت قوانین حقوق مربوطه فدرال ایالات متحده آمریکاست. مطالب این بلاگ اطلاعات اجمالی و کلی است و به جهت اطلا ع رسانی عمومی و تبلیغات درج شده و مختص جزییات حقوقی مربوط به پرونده های شخصی نیست. این مطالب به منزله مشاوره حقوقی نیست و هیچگونه رابطه “وکیل و و موکل” ایجاد نمی کند

چند نکته مهم در مورد پرونده های پناهندگی در آمریکا

-برای در خواست پناهندگی با ید در خاک امریکا حضور فیزیکی داشته باشید
-شرایط نا به سامان اقتصادی, سیاسی یا اجتماعی هیچ نو ع ویزای ورود به آمریکا را در بر ندارد
-پناهنده باید نخواهد یا نتواند به دلایل محکمی که جانش در خطر است یا در خطر خواهد بود به کشور خود باز گردد
– کشورهایی مثل ایران در گذشته وکلای پرونده های مطرح سیاسی یا اجتماعی را مورد مواخذه یا بازجویی یا تهدید یا زندان قرار داده اند, بنابرین ممکن است طبق برر سی شخص متقاضی پناهندگی در آمریکا به این نتیجه برسد که ا حتیاط واجب این است که از سپردن اطلاعات محرمانه خود به دلالان ( که تضمین کننده اطلاعات محرمانه شخص نیستند) یا هر شخصی که به ایران رفت و آمد دارد خوددا ری کنند
-طبق قوانین تحریم ها وکیل ایرانی آمریکایی اجازه باز کردن دفتر وکالت در ایران را ندارد
-در زمان قبول درخوا ست پنا هندگی اعضای خانواده شخص پناهنده نیز (همسر و فرزندان زیر ۲۱ سال ) اقامت آمریکا را دریافت میکنند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد پرونده های حقوقی خود با رامونا کندی, دکترای حقوق از آمریکا و وکیل دادگاهای فدرال

مهاجرتی آمریکا و دعا وی مدنی کالیفرنیا تماس بگیرید

ایمو ,  تلگرام : ۰۰۶۳ -۶۷۷ -۹۴۹ا
ایمو : ۰۰۸۰ -۶۲۳ -۳۱۰-۱
تلفن : ۰۰۶۳- ۶۷۷ – ۹۴۹ -۰۰۱ و ۰۰۸۰ -۶۲۳- ۳۱۰-۰۰۱
ایمیل : kennedycounsel@gmail.com
کانال تلگرام به زبان فارسی :https://telegram.me/USA_LAWYER
بلاگ حقوقی مها جرتی به زبان فارسی  www.kennedylawblog.wordpress.com
بلاگ حقوقی مهاجرتی به زبان انگلیسی  www.kennedylawblog1.wordpress.com
از سری بلاگهای حقوقی ویژه قوانین مهاجرتی آمریکا نوشته رامونا کندی
وکیل در امریکا دارای دکترای حقوق از آمریکا دارای پروانه رسمی دفتر وکالت از ایالت کالیفرنیا

حق انتشار و چاپ محفوظ است. هر گونه انتشار بدون اجازه کتبی و صریح نویسنده و بدون ذکر کامل نام نویسنده موجب پیگیری قانونی تحت قوانین حقوق مربوطه فدرال ایالات متحده آمریکاست. مطالب این بلاگ اطلاعات اجمالی و کلی است و به جهت اطلا ع رسانی عمومی و تبلیغات درج شده و مختص جزییات حقوقی مربوط به پرونده های شخصی نیست. این مطالب به منزله مشاوره حقوقی نیست و هیچگونه رابطه “وکیل و و موکل” ایجاد نمی کند

استناد به قانون اساسی محترم آمریکا

امروز قاضی دادگاه فدرال در سیاتل /واشینگتون, دستور پرزیدنت ترامپ مبنی بر عدم ورود تا بعین کشورهای ۷ گانه, با ویزای معتبر را تا اطلاع ثانوی , و در سر تا سر آمریکا , با استناد به قانون اساسی محترم آمریکا ملغی اعلام کرد

برای کسب اطلاعات بیشترراجع به شرایط قانونی مهاجرت به آمریکا و اخذ ویزاها ,ودر مورد پرونده های حقوقی خود با رامونا کندی, دکترای حقوق از آمریکا و وکیل دادگاهای فدرال مهاجرتی آمریکا و دعا وی مدنی کالیفرنیا تماس بگیرید

ایمو , تلگرام : ۰۰۶۳ -۶۷۷ -۹۴۹ا
ایمو : ۰۰۸۰ -۶۲۳ -۳۱۰-۱
تلفن : ۰۰۶۳- ۶۷۷ – ۹۴۹ -۰۰۱ و ۰۰۸۰ -۶۲۳- ۳۱۰-۰۰۱
ایمیل : kennedycounsel@gmail.com
کانال تلگرام به زبان فارسی :https://telegram.me/USA_LAWYER
بلاگ حقوقی مها جرتی به زبان فارسی www.kennedylawblog.wordpress.com
بلاگ حقوقی مهاجرتی به زبان انگلیسی www.kennedylawblog1.wordpress.com
از سری بلاگهای حقوقی ویژه قوانین مهاجرتی آمریکا نوشته رامونا کندی
وکیل در امریکا دارای دکترای حقوق از آمریکا دارای پروانه رسمی دفتر وکالت از ایالت کالیفرنیا
حق انتشار و چاپ محفوظ است. هر گونه انتشار بدون اجازه کتبی و صریح نویسنده و بدون ذکر کامل نام نویسنده موجب پیگیری قانونی تحت قوانین حقوق مربوطه فدرال ایالات متحده آمریکاست. مطالب این بلاگ اطلاعات اجمالی و کلی است و به جهت اطلا ع رسانی عمومی و تبلیغات درج شده و مختص جزییات حقوقی مربوط به پرونده های شخصی نیست. این مطالب به منزله مشاوره حقوقی نیست و هیچگونه رابطه “وکیل و و موکل” ایجاد نمی کند

 

تغییرات در فرمان ریاست جمهوری ترا مپ جهت عدم ورود مسافران , دارندگان کارت سبز را مستثنی کرد

دارندگان کارت اقامت آمریکا به کشور محل اقامت خود (آمریکا ) باز گردند. روز یکشنبه , ۲۹۹ ژانویه ۲۰۱۷ تغییرات در فرمان ریاست جمهوری ترا مپ جهت عدم ورود مسافران با ملیت های خاص از جمله ایرانیان, دارندگان کارت سبز را مستثنی کرد. اما گفت که مرزبانان همچنان حق سوال پرسیدن بیشتر از کلیه مسا فران دارندگان چنین ملیت هایی را محفوظ میدارد. که البته این هم امر جدیدی نیست.

توجه : دستور ترامپ انگشت نگاری در حین هم ورود و هم خروج از مرز ها را داده است

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد پرونده های حقوقی خود با رامونا کندی, دکترای حقوق از آمریکا و وکیل دادگاهای فدرال مهاجرتی آمریکا و دعا وی مدنی کالیفرنیا تماس بگیرید
برای اطلا عات بیشتر راجع به شرایط قانونی مهاجرت به آمریکا و اخذ ویزاها میتوانید با دفاتر وکالت رسمی کندی واقع درکالیفرنیا آمریکا تماس بگیرید
ایمو , تلگرام : ۰۰۶۳ -۶۷۷ -۹۴۹ا
ایمو : ۰۰۸۰ -۶۲۳ -۳۱۰-۱
تلفن : ۰۰۶۳- ۶۷۷ – ۹۴۹ -۰۰۱ و ۰۰۸۰ -۶۲۳- ۳۱۰-۰۰۱
ایمیل : kennedycounsel@gmail.com
کانال تلگرام به زبان فارسی :https://telegram.me/USA_LAWYER
بلاگ حقوقی مها جرتی به زبان فارسی www.kennedylawblog.wordpress.com
بلاگ حقوقی مهاجرتی به زبان انگلیسی www.kennedylawblog1.wordpress.com
از سری بلاگهای حقوقی ویژه قوانین مهاجرتی آمریکا نوشته رامونا کندی
وکیل در امریکا دارای دکترای حقوق از آمریکا دارای پروانه رسمی دفتر وکالت از ایالت کالیفرنیا
حق انتشار و چاپ محفوظ است. هر گونه انتشار بدون اجازه کتبی و صریح نویسنده و بدون ذکر کامل نام نویسنده موجب پیگیری قانونی تحت قوانین حقوق مربوطه فدرال ایالات متحده آمریکاست. مطالب این بلاگ اطلاعات اجمالی و کلی است و به جهت اطلا ع رسانی عمومی و تبلیغات درج شده و مختص جزییات حقوقی مربوط به پرونده های شخصی نیست. این مطالب به منزله مشاوره حقوقی نیست و هیچگونه رابطه “وکیل و و موکل” ایجاد نمی کند

اولین چالش حقوقی موفق به فرمان پرزیدنت ترامپ برای تعلیق ۹۰ روزه دارندگان ویزای معتبر با ملیت برخی کشورها

گر چه روسای جمهور آمریکا و وکلای آمریکا هر دو به حمایت از اجرای قانون ا ساسی آمریکا قسم می خورند ولی همیشه هر دو گروه برداشت یکسان از قانون اساسی امریکا ندارند. دستور ابلاغ شده پرزیدنت ترامپ از دیروز بعد از ظهر به وقت کالیفرنیا به مدت ۹۰ روز از ورود ایرانیان به آمریکا علیرغم داشتن هر ویزای معتبری جلوگیری میکند

اما کمتر از ۴۸ ساعت پس ا ز امضا و ابلاغ دستور ریاست جمهوری آمریکا, پرزیدنت ترامپ مبنی بر عدم اجازه به ورود شهروندان چندین کشور از جمله ایران به امریکا که دارای ویزاهای مهاجرتی و غیر مهاجرتی معتبر هستند , قاضی یکی از دادگاه فدرال مهاجرتی آمریکا در نیویو رک پس از درخواست وکلای مربوطه حکم موقت تعلیق موقت فرمان ریاست جمهوری ترا مپ در جهت تعلیق موقت بازگرداندن دو عراقی دارنده ویزای معتبر را میدهد

این حکم موقت قاضی در سطح ملی قا بل اجرا است و لی تنها به معنی ان است که «فعلا» و تا حکم نهایی دادگاه ,کسانی که در حال حاضر در فرودگاه هستندو به علت ابلاغ فرمان ترامپ , در دستور کا ر استرداد مرزبانان قرار داشتند, با اعترا ض به دادگاه فدرال , به کشورشان یا به کشور مبدا پرواز استرداد نخواهند شد و می توانند در ترانزیت فرودگاه ها تا حکم نهایی دادگاه بمانند. البته کماکان از گذ ر آنها از ترانزیت به داخل آمریکا جلوگیری خواهد شد ویا به آنها اجازه داده خواهد شد که به میل خود باز گردند, اما اگر آنها از این بازگشت سرپیچی کردند تا اطلاع ثانوی به زور باز گردانده نخواهند شد

این اولین چالش حقوقی موفق به این دستور ترا مپ است. که توسط وکلای «تشکل آمریکایی آزادیهای مدنی » و با حکم موقت قاضی منتسب اوباما در نیویورک , خانم دا نلی به این دستور ریا ست جمهوری ترامپ داده شده است. دقت داشته باشیم که این یک موفقیت ابتدایی و کوچک در به چالش کشیدن حکم ۹۰ روه ترامپ است و به معنی اجازه ورود برای کسانی نیست که طبق دستور ترامپ ۹۰ روز از ورود به آمریکا منع شده اند

گر چه پرزیدنت ترامپ به طو ر سا ده صحبت می کنند اما بعضا کلام استفاده شده در دستورات مهاجرتی اخیرایشان حتی برای بسیاری از وکلای مهاجرت دارای لغات مبهم و غیر واضحی است که قابل ترجمه حقوقی به تعا بیر متفاوت است. از جمله تعریف برخورد مرزبانان با دارندگان اقامت آمریکا : آیا با کسی که ویزای مهاجرتی آمریکا را دارد با کسی که با عبور برای اولین با ر از مرز ویزای مهاجرتی اش اعتبار پیدا میکند( مثل دارندگان لاتآری ) باید به طو ر یکسان بر خورد شود؟ و البته بر خو رد ها نشا ن داده که بله ولی زبان حقوقی دستور در دادگاهای فدرال قا بل به چالش کشیده شدن است.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد پرونده های حقوقی خود با رامونا کندی, دکترای حقوق از آمریکا و وکیل دادگاهای فدرال مهاجرتی آمریکا و دعا وی مدنی کالیفرنیا تماس بگیرید. ایمو و تلفن ۰۰۸۰ ۶۲۳ ۳۱۰ ۱ و یا تلفن و ایمو و تلگرام
۰۰۶۳ ۶۷۷ ۹۴۹ ۱

برای اطلا عات بیشتر راجع به شرایط قانونی مهاجرت به آمریکا و اخذ ویزاها میتوانید با دفاتر وکالت رسمی کندی واقع درکالیفرنیا آمریکا تماس بگیرید

ایمو ,  تلگرام : ۰۰۶۳ -۶۷۷ -۹۴۹ا
ایمو : ۰۰۸۰ -۶۲۳ -۳۱۰-۱
تلفن : ۰۰۶۳- ۶۷۷ – ۹۴۹ -۰۰۱ و ۰۰۸۰ -۶۲۳- ۳۱۰-۰۰۱
ایمیل : kennedycounsel@gmail.com
کانال تلگرام به زبان فارسی :https://telegram.me/USA_LAWYER
بلاگ حقوقی مها جرتی به زبان فارسی  www.kennedylawblog.wordpress.com
بلاگ حقوقی مهاجرتی به زبان انگلیسی  www.kennedylawblog1.wordpress.com
از سری بلاگهای حقوقی ویژه قوانین مهاجرتی آمریکا نوشته رامونا کندی
وکیل در امریکا دارای دکترای حقوق از آمریکا دارای پروانه رسمی دفتر وکالت از ایالت کالیفرنیا

حق انتشار و چاپ محفوظ است. هر گونه انتشار بدون اجازه کتبی و صریح نویسنده و بدون ذکر کامل نام نویسنده موجب پیگیری قانونی تحت قوانین حقوق مربوطه فدرال ایالات متحده آمریکاست. مطالب این بلاگ اطلاعات اجمالی و کلی است و به جهت اطلا ع رسانی عمومی و تبلیغات درج شده و مختص جزییات حقوقی مربوط به پرونده های شخصی نیست. این مطالب به منزله مشاوره حقوقی نیست و هیچگونه رابطه “وکیل و و موکل” ایجاد نمی کند

نکات مهم ویزاهای مهاجرتی و غیر مهاجرتی آمریکا

گرین کارت آمریکا به شخص اجازه میدهد به دفعات مختلف از آمریکا خارج یا به آمریکا وارد شود. هر شغلی که خواست داشته با شد یا اگر پول برای امرار معاش داشت, اصلا کار نکند. اگر وارد دانشگاه شد و خواست ,وام بگیرد. هر نوع تجارتی که خواست در آمریکا داشته باشد, و پس از ۵ سال در خوا ست شهروند ( سیتیزن شدن ) را بدهد. شهروند آمریکا میتواند رای بدهد

گرین کارت آمریکا را میتوانیم از طریق در خواست مستقیم برای ویزاهای مهاجرتی قبل از ورود به خاک آمریکا یا از طریق تبدیل ویزاهای غیر مهاجرتی به مهاجرتی بعد از ورود به خاک آمریکا به دست بیاوریم

ازدواج با کسی که گرین کارت آمریکا را دارد ولی سیتیزن آمریکا نیست, میتواند به متقاضی اقامت آمریکا بدهد, اما مدت قبولی درخواست زما بندی خاص خود را دارد و بر خلاف ازدواج با شهروند آمریکا که پرونده خارج از نوبت برسی میشود, بسته به نوبت است

سرمایه گذاری در تجارت خود متقاضی , ویزای تجاری است. سرمایه گذاری در تجارت دیگران , ویزای سرمایه گذاری است. میتوان ویزای تجاری را به سرمایه گذاری تبدیل کرد. یعنی متقاضی سرمایه گذاری خود را برای گرفتن کارت سبز شروع کند

برای حذف کارفرما, مدارک تحصیلی معادل یا بالای فوق لیسانس لازم نیست, اما به طور کلی ( استثنا هم هست ) تقریبا هر چه مدرک تحصیلی بالاتر بوده یا سابق کار درخشان بیشتر باشد, پرونده با احتمال قبولی بیشتری مواجه است

پس از رد هر گونه ویزا , مشاوره با وکیل آمریکا توصیه میشود
رد ویزاهای غیر مهاجرتی توریستی آمریکا همیشه موجب عدم قبو لی در خواست ویزاهای بعدی نیست, اما بررسی علت رد برای موفقیت های آتی بسیار مهم است
رد ویزاهای غیر مهاجرتی تحصیلی آمریکا معمولا علت منطقی و مشخصی دارد. رفع علت, ارایه مدارک بیشتر و در خواست مجدد, در مواردی مو جب صدور ویزا میشود
در رد ویزاهای تجاری آمریکا از طریق سفارت , معمولا از طریق سفارت راه کار های مشخصی برای رفع معایب در خواست ویزا ارایه میشود که با رفع ان, ویزای تجاری برای فرد و خانواده ایشان صادر میشود
رد ویزاهای مهاجرتی آمریکا, علی الخصوص ویزای ازدواج اهمیت ویژه ای دارند. برای برر سی و درخواست مجدد حتما با وکیل آمریکا تما س بگیرید

برای اطلا عات بیشتر راجع به شرایط قانونی مهاجرت به آمریکا و اخذ ویزاها با دفاتر وکالت رسمی کندی واقع درکالیفرنیای آمریکا تماس بگیرید

تلگرام : ۰۰۶۳ -۶۷۷ -۹۴۹
ایمو : ۰۰۸۰ -۶۲۳ -۳۱۰-۰۰۱
تلفن : ۰۰۶۳- ۶۷۷ – ۹۴۹ -۰۰۱ و ۰۰۸۰ -۶۲۳- ۳۱۰-۰۰۱
ایمیل : kennedycounsel@gmail.com
کانال تلگرام به زبان فارسی :https://telegram.me/USA_LAWYER
بلاگ حقوقی مها جرتی به زبان فارسی http://www.kennedylawblog.wordpress.com
بلاگ حقوقی مهاجرتی به زبان انگلیسی http://www.kennedylawblog1.wordpress.com
از سری بلاگهای حقوقی ویژه قوانین مهاجرتی آمریکا نوشته رامونا کندی
وکیل در امریکا دارای دکترای حقوق از آمریکا دارای پروانه رسمی دفتر وکالت از ایالت کالیفرنیا

حق انتشار و چاپ محفوظ است. هر گونه انتشار بدون اجازه کتبی و صریح نویسنده و بدون ذکر کامل نام نویسنده موجب پیگیری قانونی تحت قوانین حقوق مربوطه فدرال ایالات متحده آمریکاست. مطالب این بلاگ اطلاعات اجمالی و کلی است و به جهت اطلا ع رسانی عمومی و تبلیغات درج شده و مختص جزییات حقوقی مربوط به پرونده های شخصی نیست. این مطالب به منزله مشاوره حقوقی نیست و هیچگونه رابطه “وکیل و و موکل” ایجاد نمی کند

شرایط حذف کار فرما در ویزای کار منتهی به اقامت آمریکا

با حذف کارفرما متقاضیان ویزای کار آمریکا میتوانند به اقامت آمریکا دست یافته , به امریکا مهاجرت کرده و طبق علایق یا زمان بندی خود اشتغال پیدا کنند یا نکنند

برا ی حذف کارفرما متقاضیا ن ویزا ی کار آمریکا باید بتوانند اثبات کنند که

۱-کاریا رشته ای که ایشان میخواهند در آمریکا در ان فعالیت داشته باشند, اهمیت زیادی برای آمریکا دارد
۲-کا ر ایشان یا رشته که ایشان میخواهند در آمریکا در ان فعالیت داشته باشند تاثیر گذاری مهم و مثبتی برای امریکا «در سطح ملی آمریکا » دارد
۳-حذف کارفرما برای کار یا رشته ای که ایشان می خواهند در ان فعالیت کنند, در جهت منافع «ملی» آمریکا است

برای اثبات موا رد فوق متقاضی میتواند از تشویق نامه ها,نظر پیش کسوتان, اظها رنامه متخصصین رشته , نشریات معتبر علمی چآپ شده, انتشارات علمی ,نشر شخصی یا غیر شخصی, کارنامه فعالیت ها, اختراعات ثبت شده, جوایز دریافت شده, بودجه های دولتی یا غیر دولتی تخصیص داده شده, سوابق کاری یا مدارک و شواهد منطقی دیگر مورد قبول و قا بل استناد دادگاهی یا حقوقی استفاده کند

ا لبته مدارک و شواهد بسته به زمینه کاری هر شخص متفاوت است. مثلا یک تاجر موفق هم میتواند برای این نوع ویزای مهاجرتی اقدام کند. تاجرموفق باید بتواند نشان دهد که وجود او (با توجه به سوابق او) موجب ایجاد شغل در آمریکا میشود

حذف کارفرما به دلیل منافع ملی آمریکا برای هر واجد شرایط بسیار متفاوت است, چرا که استعدادها و سوا بق و زمینه های کاری هر فرد متفاوت و خاص خود ان شخص است

برای اطلا عات بیشتر راجع به شرایط قانونی مهاجرت به آمریکا و اخذ ویزاها میتوانید با دفاتر وکالت رسمی کندی واقع درکالیفرنیا آمریکا تماس بگیرید

تلگرام : ۰۰۶۳ -۶۷۷ -۹۴۹
ایمو : ۰۰۸۰ -۶۲۳ -۳۱۰-۰۰۱
تلفن : ۰۰۶۳- ۶۷۷ – ۹۴۹ -۰۰۱ و ۰۰۸۰ -۶۲۳- ۳۱۰-۰۰۱
ایمیل : kennedycounsel@gmail.com
کانال تلگرام به زبان فارسی :https://telegram.me/USA_LAWYER
بلاگ حقوقی مها جرتی به زبان فارسی  www.kennedylawblog.wordpress.com
بلاگ حقوقی مهاجرتی به زبان انگلیسی  www.kennedylawblog1.wordpress.com
از سری بلاگهای حقوقی ویژه قوانین مهاجرتی آمریکا نوشته رامونا کندی
وکیل در امریکا دارای دکترای حقوق از آمریکا دارای پروانه رسمی دفتر وکالت از ایالت کالیفرنیا

حق انتشار و چاپ محفوظ است. هر گونه انتشار بدون اجازه کتبی و صریح نویسنده و بدون ذکر کامل نام نویسنده موجب پیگیری قانونی تحت قوانین حقوق مربوطه فدرال ایالات متحده آمریکاست. مطالب این بلاگ اطلاعات اجمالی و کلی است و به جهت اطلا ع رسانی عمومی و تبلیغات درج شده و مختص جزییات حقوقی مربوط به پرونده های شخصی نیست. این مطالب به منزله مشاوره حقوقی نیست و هیچگونه رابطه “وکیل و و موکل” ایجاد نمی کند