ایرانیان و پناهندگی در خاک آمریکا

فرمان ترامپ مبنی بر عدم صدور ویزا برای ایرانیان در سفارت خانه ها و کنسول گری ها موجب ایجاد موج نگرانی متقاضیان پناهندگی دارای پاسپورت ایرانی که «در خاک آمریکا حضور» دارند, شد. افرادی که از طریق ویزاهای دیگر به آمریکا آمده اند, و پاسپورت ایرانی دارند نگران شده اند که فرمان ترا مپ بر درخواست یا مراحل درخواست آنها تاثیر نا متناسب و نامتعارف بگذارد. گر چه چنین نگرانی قابل درک و بررسی است, اما لازم به ذکر است که کنوانسیون جهانی حمایت از پناهندگان و قراردار بین لمللی منع شکنجه در جهان ما نع اصلی حقوقی بازگشت پناهندگان به کشوری است که دولت ان یا «جان آنها را به خطر می اندازد» یا «قا در به حمایت جانی از آنها در صورت بازگشت آنها نیست. » و هیچ مقام حقیقی یا حقوقی در کشورهای متعهد ( از جمله آمریکا ) تا مادامی که این کنوانسیون بین المللی برقرار است , نمیتواند متقاضیان پناهنده را از کشور اخراج یا ما نع در خواست آنها شود. دفاتر وکالت کندی در آمریکا ( کالیفرنیا) : لوس آنجلس, ارواین, شهر ساحلی نیو پورت
رامونا کندی, دارای دکترای وکالت, وکیل دادگاهای فدرال مهاجرت آمریکا , عضو انجمن وکلای مهاجرت آمریکا
تلفن و ایمو : ۱۳۱۰۶۲۳۰۰۸۰ و ۱۹۴۹۶۷۷۰۰۶۳
تلگرام: ۱۹۴۹۶۷۷۰۰۶۳
ایمیل : kennedycounsel@gmail.com
کانال تلگرام به زبان فارسی :https://telegram.me/USA_LAWYER
بلاگ حقوقی مها جرتی به زبان فارسی http://www.kennedylawblog.wordpress.com
بلاگ حقوقی مهاجرتی به زبان انگلیسی http://www.kennedylawblog1.wordpress.com
حق انتشار و چاپ محفوظ است. هر گونه انتشار بدون اجازه کتبی و صریح نویسنده و بدون ذکر کامل نام نویسنده موجب پیگیری قانونی تحت قوانین حقوق مربوطه فدرال ایالات متحده آمریکاست. مطالب این بلاگ اطلاعات اجمالی و کلی است و به جهت اطلا ع رسانی عمومی و تبلیغات درج شده و مختص جزییات حقوقی مربوط به پرونده های شخصی نیست. این مطالب به منزله مشاوره حقوقی نیست و هیچگونه رابطه “وکیل و و موکل” ایجاد نمی کند.

 

Advertisements

خلاصه استثناهای قانون ترامپ 

هر گونه انتشار ( بخش یا متن کامل) بدون ذکر نام نویسنده و اجازه نوشتاری نویسنده ممنوع است. توجه: انتشار بخشی از متن بدون نظر نویسنده ممکن است به کل قانون لطمه حقوقی بزند. به هنگام دریافت اطلاعات ویزا , مطمئن شوید با وکیل دارای پروانه وکالت در آمریکا ( نه افرادی که در آمریکا زندگی میکنندو از اینجا و آنجا مطالب میخوانند) مشاوره «مستقیم»داشته باشید. در آمریکا دفتر حقوقی زیر نظر کار چاق کن معنا ندارد. تخلف شما به عنوان مراجعه کننده به کار چاق کن, ممکن است موجب شروع پرونده علیه شما توسط مدعی العموم و دادستان آمریکا شود و این یعنی پایان هر نوع ویزا مهاجرتی یا غیر مهاجرتی برای شما تا آخر عمر شما. پرونده های بدون وکیل دارای مجوز آمریکا ( وکیل ایران از نظر دولت آمریکا ا بدا حق مشاوره یا اظهار نظر حقوقی در مورد قوانین مهاجرت آمریکا را ندارد ) فقط کار چاق کنی هستند و صددر صد ممنوع.

نکته ۱: چگونی اجرا و ابلاغ فرمان ترامپ توسط وزارت مهاجرت آمریکا ( تحت نظر سازمان امنیت ملی امریکا ) موا رد زیر را بیشتر روشن خواهد کرد
نکته ۲: در حال حاضر این فرمان تا ۶ ماه اعتبار دارد. و فقط شامل ویزاهای خارج از کشور است. زمان انجام بیشتر ویزاهای مهاجرتی و بعضا غیر مهاجرتی از ۶ ماه بیشتر است, بنا بر این برای گرفتن ویزا با وکیل مشورت کنید.

توجه:
استثنا: قانون ترا مپ شامل این دسته افراد نمیشود:
۱)کسانی که هم پاسپورت ایرانی دارند هم پاسپورت کشور دیگر.
۲)کسانی که در داخل خاک آمریکا هستند و ویزای معتبردارند یا منتظر پاسخ درخواست اقامت یا هر نوع ویزای دیگر هستند.
۳)متقاضیان ویزاهای : فنی حرفه ای, دانشجویی, فرهنگی. گر چه پاسپورت ایرانی دارند.
کسانی که کارت سبز آامریکا را دارند ( اقامت آمریکا) گر چه پاسپورت ایرانی دارند.
کسانی که برگه عبورآمریکا را دارند.
کسانی که پاسپورت دیپلماتیک ایرانی دارند
کسانی که به عنوان پناهنده یا پناه جو قبو ل شده اند و برگه عبور دارند.

معافیت: معافیت از قانون توسط درخواست معافیت به سفارت یا افسر لب مرز :
۱-منع ورود موجبات سختی فراوان شخص ویزا گیرنده را فراهم کند.
۲-ورودشخص تهدیدی برای امنیت ملی آمریکا یا مصالح عمومی جامعه آمریکا نیست
۳-ورود شخص موجب فایده برای منافع ملی آمریکاست. (ویزای تجاری , سرمایه گذاری, ویزای تواناییهای خارق العاده, ….(

معافیت: به سفارت خانه ها بخشنامه شده برای اعطای معافیت موا رد زیر را در نظر بگیرند:
۱-ورود شخص موجب تهدید برای امنیت ملی آمریکا نیست
۲-ورود شخص به نفع منافع ملی آمریکاست
۳-اطلاعات کافی راجع به شخص داریم ( این همان سو پیشینه است)

معافیت : و بالا خره به سفارت خانه بخشنامه میشود برای اعطای معافیت و اجرای قانون موا رد زیر را در نظر بگیرند:

به جز موارد بالا و به جز نظر سفارت خانه ها, به چه کسانی معافیت از منع ویزا تعلق میگیرد؛ سفارت خانه ها اطلاعات ویزای شخص را طبق ذیل در نظر بگیرند:
۱-شخص قبلا برای کار, درس خواندن یا فعا لیت طولانی مدت وارد آمریکا شده و منع ورود موجبات قطع این فعالیت ها میشود.
۲-شخص کار حرفه ای قا بل ملاحظه یا تجارت قابل ملاحظه در آمریکا داشته و یا دارد و عدم ورود این تجارت یا سرمایه گذاری را مختل میکند.
۳-شخص برای دیدن یا اقامت داشتن با اعضای نزدیک خانواده مثل همسر, فرزند, پدر یا مادر) به آمریکا میاید و فامیل نزدیک اقامت آمریکا را دارندیا شهروند آمریکا هستندو عدم ورود موجبات سختی فراوان «فرد متقاضی ویزا » را فراهم میکند.
۴- «فرد متقاضی ویزا » کودک یا کودک به سرپرستی قبول شده, یا شخص بیماری است که منع ورود موجبات سختی را فراهم میکند.
۵-فرد متقاضی توسط «دولت آمریکا » برای «کمک به «دولت آمریکا » استخدام شده است و عدم ورود دولت آمریکا را از خدمات شخص محروم میکند.
۶-فرد متقاضی توسط سازمانهای خیریه خاص دعوت شده و عدم ورود موسسه را از خدمات شخص متقاضی محروم میسازد.
۷-فرد متقاضی پاسپورت ایرانی دارد ولی اقامت کانادا را دارد و برای ویزا در خاک کانادا ازسفارت آمریکا در خواست می دهد.
۸-فرد متقاضی به دعوت یکی از ارگانهای دولتی آمریکا به آمریکا می اید , و این به منظور اهداف امنیتی, سیاست های خارجی یا احقاق قانون است.
توجه:
این منع شامل کسانی است که ارتباط واقعی {[با اشخاص حقیقی ( مثل : اعضای خانواده, شامل حال نامزد نمیشود ) یا حقوقی ( مثل:شرکت های به ثبت رسیده یا در شرکتهایی که برای آنها درخواست ویزای ار کرده اند) ]} را ثابت نکرده اند, میشود.

نکته اضافه شده توسط وکیل: قوانین مهاجرت قوانین «در محدود اختیارات» است. این فرمان دخالتی در شکایت از دولت آمریکا و اداره مهاجرت برای «سو استفاده از اختیارات» از طرف مدعی ( شهروند آمریکا) نمیکند و چنین حقی هم چنان در دادگاه طبق قانون اساسی محفوظ است.
–دفاتر وکالت کندی در آمریکا ( کالیفرنیا) : لوس آنجلس, ارواین, شهر ساحلی نیو پورت 🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸⚖️⚖️⚖️
رامونا کندی, دارای دکترای وکالت, وکیل دادگاهای فدرال مهاجرت آمریکا , عضو انجمن وکلای مهاجرت آمریکا
تلفن و ایمو : ۱۳۱۰۶۲۳۰۰۸۰ و ۱۹۴۹۶۷۷۰۰۶۳
تلگرام: ۱۹۴۹۶۷۷۰۰۶۳
ایمیل : kennedycounsel@gmail.com
کانال تلگرام به زبان فارسی :https://telegram.me/USA_LAWYER
بلاگ حقوقی مها جرتی به زبان فارسی http://www.kennedylawblog.wordpress.com
بلاگ حقوقی مهاجرتی به زبان انگلیسی http://www.kennedylawblog1.wordpress.com
حق انتشار و چاپ محفوظ است. هر گونه انتشار بدون اجازه کتبی و صریح نویسنده و بدون ذکر کامل نام نویسنده موجب پیگیری قانونی تحت قوانین حقوق مربوطه فدرال ایالات متحده آمریکاست. مطالب این بلاگ اطلاعات اجمالی و کلی است و به جهت اطلا ع رسانی عمومی و تبلیغات درج شده و مختص جزییات حقوقی مربوط به پرونده های شخصی نیست. این مطالب به منزله مشاوره حقوقی نیست و هیچگونه رابطه “وکیل و و موکل” ایجاد نمی کند.

نکات مهم ویزاهای تجاری

🔺سوال: آیا میشود برای ویزا ی تجاری از فرو شگاه های زنجیره ای نو نهاد استفاده کرد؟
🔸جواب: بله, اما در یک ارزیابی کلی تجارت هایی که تازه آغاز به کار کرده باشند, شانس کمتری برای دریافت ویزا دارند.

🔺سوال: آیا میتوان با شخص دوم برای این ویزا شریک شد؟
🔸جواب: بله, اما شرا کت شانس ویزا را کمتر میکند.

🔺سوال: میزان پول مورد نیاز چه قدر باید باشد؟
🔸جوا ب: میزان پول بسته به نوع تجارت دارد.

🔺سوال: آیا میتوان برای تجارت, شرکت صادرات و واردات دا شت؟
🔸جواب: بله اما به خاطر داشته باشید, هر نوع جواز لازمه تجارت باید بررسی و در خواست شود.و گاها گرفتن چنین جوازهایی (صادرات و واردات) طولانی مدت و دشوار است.

🔺سوال: آیا میتوان ادامه شرکت ایران را در آمریکا دا شت؟
🔸جواب: ادامه شرکت در آمریکا ویزای تجاری نیست, و نوع دیگر ویزا مطرح میشود.

🔺سوال: آیا میتوان برای خانواده متقاضی تنها پس از گرفتن ویزا توسط متقاضی اقدام کرد؟
🔸جواب: بله.

🔺سوال: آیا برای ویزای تجاری باید به مصاحبه رفت؟
🔸جواب: بله , شما , همسر و همه فرزندان بالای ۱۴ سال باید در مصاحبه حضور داشته باشند.

🔺سوال: آیا ویزای تجاری همان سرمایه گذاری است؟
🔸جواب: خیر.

از سری بلاگهای حقوقی ویژه قوانین مهاجرتی آمریکا نوشته رامونا کندی
وکیل در امریکا دارای دکترای حقوق از آمریکا دارای پروانه رسمی دفتر وکالت از ایالت کالیفرنیا
ا یمو , تلگرام : ۰۰۶۳ -۶۷۷ -۹۴۹ا
ایمو : ۰۰۸۰ -۶۲۳ -۳۱۰-۱
تلفن : ۰۰۶۳- ۶۷۷ – ۹۴۹ -۰۰۱ و ۰۰۸۰ -۶۲۳- ۳۱۰-۰۰۱
ایمیل : kennedycounsel@gmail.com
کانال تلگرام به زبان فارسی :https://telegram.me/USA_LAWYER
بلاگ حقوقی مها جرتی به زبان فارسی www.kennedylawblog.wordpress.com
بلاگ حقوقی مهاجرتی به زبان انگلیسی www.kennedylawblog1.wordpress.com
حق انتشار و چاپ محفوظ است. هر گونه انتشار بدون اجازه کتبی و صریح نویسنده و بدون ذکر کامل نام نویسنده موجب پیگیری قانونی تحت قوانین حقوق مربوطه فدرال ایالات متحده آمریکاست. مطالب این بلاگ اطلاعات اجمالی و کلی است و به جهت اطلا ع رسانی عمومی و تبلیغات درج شده و مختص جزییات حقوقی مربوط به پرونده های شخصی نیست. این مطالب به منزله مشاوره حقوقی نیست و هیچگونه رابطه “وکیل و و موکل” ایجاد نمی کند.
دفتر رسمی وکالت در کالیفرنیا:

امیر کبیر ,ماجرای واکسن ابله, دادگاهای فدرال مهاجرت آمریکا و فرمانهای مهاجرتی ترامپ

۱۶۸

ﺳﺎﻝ ﭘﯿﺶ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭﺍﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮﻥ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺍﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪ، ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ بعد ﺑﻪ ﺍﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩﻧﺪ که چند تن از فالگیرها و  دعانویسهاﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺷﺎﯾﻌﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﻭﺍﮐﺴﻦ ﺯﺩﻥ ﺑﺎﻋﺚ ورود ﺟﻦ ﺑﻪ ﺧﻮﻥ ﻣﯽﺷﻮﺩ !

اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ واکسن ﺁﺑﻠﻪ نزند ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻨﺞ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﺩ ، ﺍﻣﺎ ﻧﻔﻮﺫ دعانویسها بر ﻣﺮﺩﻡ ﺑﯿشتر بود، پولدارها ﭘﻨﺞ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺁﺑﻠﻪﮐﻮﺑﯽ ﺳﺮﺑﺎﺯ ﺯﺩﻧﺪ دیگران نیز در خانه ها پنهان میشدند.» :برگرفته از سایت جاهلیت مدرن

نتیجه : ۱) حقیقت امر این است که فرمان های مهاجرتی ترامپ و تعابیر آنها و دستورهای دادگاههای فدرال آمریکا و دیوان عالی کشور آمریکا , گر چه که محدودیت هایی را ا یجاد کرده, ولی در مبحث حقوقی درعمل, راه کارهای بسیار زیادی را هم پیش پای درخواست کننده گان ویزاهای مهاجرتی و غیر مهاجرتی قرار داده است. ۲) این مشخص نیست که چه گروهایی در بازارمهاجرتی توابع ایرانی از ایجاد جو غیر واقعی درباره محدودیت ها منفعت سیاسی, ما لی یا غیره میبرند, ۳) ولی آنچه که مسجل شده , تعدا زیادی از متقاضیان, تعا بیر غیر واقعی و غالبا نا صحیح از قوانینی که وضع شده و به نظر میرسد هر روز تغییر میکنند را دارند.

توصیه : توصیه ما به شما به عنوان وکیل آمریکا , چیزی جز تکرار گذشته نیست:
۱-وکیل حقوقی خود نباشید, هر چند که مطمعنا بسیار هوشمند و توانمند هستید.
۲-پرونده خود را به عوا مل غیر معتبر ( طبق قوانین آمریکا تنها وکیل آمریکا حق دادن مشاوره به شما و گرفتن پرونده شما را دارد) نسپارید
۳-از پیش بینی, پیش فرضی, پیش داوری ,بررسی غیر واقعی و در نتیجه نگرانی غیر منطقی بپرهیزید
۴-در باره سوالات خود به طور مستقیم با وکیل آمریکا تماس بگیرید
۵-در هنگام سوال فقط پرونده خود را مطرح کنید, لطفا از بررسی, تحلیل, گفتمان, اختلاط , گفتگو راجع به قانون ترامپ ( یا بهتر است گفته شود استراژ یهای سیاسی آقای ترامپ) خوددا ری کنید.
۶-هدف در پرونده شما گرفتن نتیجه مساعد است, مشاکرت عوامل غیر حقوقی در پرونده گرفتن نتیجه مساعد را تضعیف , و گرفتن نتیجه از در خواست مجدد پس از رد شدن را تقریبا غیر ممکن می کند
۷-فعالیت مشاوران غیر وکیل آمریکا در امر وکالت مهاجرتی آمریکا را به وکلای آمریکا اطلا ع بدهید تا افراد متخلف به مراجع ذ یصلا ح ارجاع داده شوند
۸-موفق باشید.
از سری بلاگهای حقوقی ویژه قوانین مهاجرتی آمریکا نوشته رامونا کندی
وکیل در امریکا دارای دکترای حقوق از آمریکا دارای پروانه رسمی دفتر وکالت از ایالت کالیفرنیا
ا یمو , تلگرام : ۰۰۶۳ -۶۷۷ -۹۴۹ا
ایمو : ۰۰۸۰ -۶۲۳ -۳۱۰-۱
تلفن : ۰۰۶۳- ۶۷۷ – ۹۴۹ -۰۰۱ و ۰۰۸۰ -۶۲۳- ۳۱۰-۰۰۱
ایمیل : kennedycounsel@gmail.com
کانال تلگرام به زبان فارسی :https://telegram.me/USA_LAWYER
بلاگ حقوقی مها جرتی به زبان فارسی http://www.kennedylawblog.wordpress.com
بلاگ حقوقی مهاجرتی به زبان انگلیسی http://www.kennedylawblog1.wordpress.com
حق انتشار و چاپ محفوظ است. هر گونه انتشار بدون اجازه کتبی و صریح نویسنده و بدون ذکر کامل نام نویسنده موجب پیگیری قانونی تحت قوانین حقوق مربوطه فدرال ایالات متحده آمریکاست. مطالب این بلاگ اطلاعات اجمالی و کلی است و به جهت اطلا ع رسانی عمومی و تبلیغات درج شده و مختص جزییات حقوقی مربوط به پرونده های شخصی نیست. این مطالب به منزله مشاوره حقوقی نیست و هیچگونه رابطه “وکیل و و موکل” ایجاد نمی کند.

 

 

چند نکته مهم در مورد پرونده های ویزاهای تجآری در آمریکا

-این نوع ویزا ها را میتوانید چه در خاک آمریکا وقتی درهنگام استفاده از ویزاهای دیگر هستید (مثل توریستی-توریستی, توریستی-تجاری , دانشجویی ,ورزشکاران, هنرمندان ,دوره های کوتاه مدت تخصصی و حرفه ای) , و یا  در خارج خاک آمریکا در خواست کنید
-برای در خواست این نوع ویزا باید تجارتی را برای خرید داشته باشید یا ا ماده کنید
-قرارداد این تجارت به هیچ عنوان , و تحت هیچ شرایطی نمیتواندصوری یا ظاهری باشد
-برای این نوع ویزاها اگر در خاک آمریکا و دارای ویزای توریستی باشید, نمیتوانید برای راه اندازی کامل تجارت اقدام کنید. چرا که ویزای توریستی به شما اجازه کار کردن و دریافت منفعت اقتصادی را نمیدهد
-اگر شما در آمریکا با ویزای توریستی-تجاری هستید میتوانید تا حدی در مو رد شرایط اخذ تجارت ها و قراردادآنها برر سی کنید, اما نمیتوانید قراردادی را امضا کنید مگر تحت شرایط خاصی و تحت قرارنامه خاص
-هر گونه تخلف از شرایط اجازه داده شده در ویزا به شما , تبعات جبران ناپذیری, از لحاظ ویزای امریکا , اقامت آمریکا, و ماندن در آمریکا را خواهد دا شت. از گرفتن مشاوره از افراد غیر آگاه و بدون جواز وکالت آمریکا خودداری کنید
در تمام این موا رد وکیل میتواند به شما کمک کند

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد پرونده های حقوقی خود با رامونا کندی, دکترای حقوق از آمریکا و وکیل دادگاهای فدرال

مهاجرتی آمریکا و دعا وی مدنی کالیفرنیا تماس بگیرید

ایمو ,  تلگرام : ۰۰۶۳ -۶۷۷ -۹۴۹ا
ایمو : ۰۰۸۰ -۶۲۳ -۳۱۰-۱
تلفن : ۰۰۶۳- ۶۷۷ – ۹۴۹ -۰۰۱ و ۰۰۸۰ -۶۲۳- ۳۱۰-۰۰۱
ایمیل : kennedycounsel@gmail.com
کانال تلگرام به زبان فارسی :https://telegram.me/USA_LAWYER
بلاگ حقوقی مها جرتی به زبان فارسی  www.kennedylawblog.wordpress.com
بلاگ حقوقی مهاجرتی به زبان انگلیسی  www.kennedylawblog1.wordpress.com
از سری بلاگهای حقوقی ویژه قوانین مهاجرتی آمریکا نوشته رامونا کندی
وکیل در امریکا دارای دکترای حقوق از آمریکا دارای پروانه رسمی دفتر وکالت از ایالت کالیفرنیا

حق انتشار و چاپ محفوظ است. هر گونه انتشار بدون اجازه کتبی و صریح نویسنده و بدون ذکر کامل نام نویسنده موجب پیگیری قانونی تحت قوانین حقوق مربوطه فدرال ایالات متحده آمریکاست. مطالب این بلاگ اطلاعات اجمالی و کلی است و به جهت اطلا ع رسانی عمومی و تبلیغات درج شده و مختص جزییات حقوقی مربوط به پرونده های شخصی نیست. این مطالب به منزله مشاوره حقوقی نیست و هیچگونه رابطه “وکیل و و موکل” ایجاد نمی کند

چند نکته مهم در مورد پرونده های پناهندگی در آمریکا

-برای در خواست پناهندگی با ید در خاک امریکا حضور فیزیکی داشته باشید
-شرایط نا به سامان اقتصادی, سیاسی یا اجتماعی هیچ نو ع ویزای ورود به آمریکا را در بر ندارد
-پناهنده باید نخواهد یا نتواند به دلایل محکمی که جانش در خطر است یا در خطر خواهد بود به کشور خود باز گردد
– کشورهایی مثل ایران در گذشته وکلای پرونده های مطرح سیاسی یا اجتماعی را مورد مواخذه یا بازجویی یا تهدید یا زندان قرار داده اند, بنابرین ممکن است طبق برر سی شخص متقاضی پناهندگی در آمریکا به این نتیجه برسد که ا حتیاط واجب این است که از سپردن اطلاعات محرمانه خود به دلالان ( که تضمین کننده اطلاعات محرمانه شخص نیستند) یا هر شخصی که به ایران رفت و آمد دارد خوددا ری کنند
-طبق قوانین تحریم ها وکیل ایرانی آمریکایی اجازه باز کردن دفتر وکالت در ایران را ندارد
-در زمان قبول درخوا ست پنا هندگی اعضای خانواده شخص پناهنده نیز (همسر و فرزندان زیر ۲۱ سال ) اقامت آمریکا را دریافت میکنند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد پرونده های حقوقی خود با رامونا کندی, دکترای حقوق از آمریکا و وکیل دادگاهای فدرال

مهاجرتی آمریکا و دعا وی مدنی کالیفرنیا تماس بگیرید

ایمو ,  تلگرام : ۰۰۶۳ -۶۷۷ -۹۴۹ا
ایمو : ۰۰۸۰ -۶۲۳ -۳۱۰-۱
تلفن : ۰۰۶۳- ۶۷۷ – ۹۴۹ -۰۰۱ و ۰۰۸۰ -۶۲۳- ۳۱۰-۰۰۱
ایمیل : kennedycounsel@gmail.com
کانال تلگرام به زبان فارسی :https://telegram.me/USA_LAWYER
بلاگ حقوقی مها جرتی به زبان فارسی  www.kennedylawblog.wordpress.com
بلاگ حقوقی مهاجرتی به زبان انگلیسی  www.kennedylawblog1.wordpress.com
از سری بلاگهای حقوقی ویژه قوانین مهاجرتی آمریکا نوشته رامونا کندی
وکیل در امریکا دارای دکترای حقوق از آمریکا دارای پروانه رسمی دفتر وکالت از ایالت کالیفرنیا

حق انتشار و چاپ محفوظ است. هر گونه انتشار بدون اجازه کتبی و صریح نویسنده و بدون ذکر کامل نام نویسنده موجب پیگیری قانونی تحت قوانین حقوق مربوطه فدرال ایالات متحده آمریکاست. مطالب این بلاگ اطلاعات اجمالی و کلی است و به جهت اطلا ع رسانی عمومی و تبلیغات درج شده و مختص جزییات حقوقی مربوط به پرونده های شخصی نیست. این مطالب به منزله مشاوره حقوقی نیست و هیچگونه رابطه “وکیل و و موکل” ایجاد نمی کند

استناد به قانون اساسی محترم آمریکا

امروز قاضی دادگاه فدرال در سیاتل /واشینگتون, دستور پرزیدنت ترامپ مبنی بر عدم ورود تا بعین کشورهای ۷ گانه, با ویزای معتبر را تا اطلاع ثانوی , و در سر تا سر آمریکا , با استناد به قانون اساسی محترم آمریکا ملغی اعلام کرد

برای کسب اطلاعات بیشترراجع به شرایط قانونی مهاجرت به آمریکا و اخذ ویزاها ,ودر مورد پرونده های حقوقی خود با رامونا کندی, دکترای حقوق از آمریکا و وکیل دادگاهای فدرال مهاجرتی آمریکا و دعا وی مدنی کالیفرنیا تماس بگیرید

ایمو , تلگرام : ۰۰۶۳ -۶۷۷ -۹۴۹ا
ایمو : ۰۰۸۰ -۶۲۳ -۳۱۰-۱
تلفن : ۰۰۶۳- ۶۷۷ – ۹۴۹ -۰۰۱ و ۰۰۸۰ -۶۲۳- ۳۱۰-۰۰۱
ایمیل : kennedycounsel@gmail.com
کانال تلگرام به زبان فارسی :https://telegram.me/USA_LAWYER
بلاگ حقوقی مها جرتی به زبان فارسی www.kennedylawblog.wordpress.com
بلاگ حقوقی مهاجرتی به زبان انگلیسی www.kennedylawblog1.wordpress.com
از سری بلاگهای حقوقی ویژه قوانین مهاجرتی آمریکا نوشته رامونا کندی
وکیل در امریکا دارای دکترای حقوق از آمریکا دارای پروانه رسمی دفتر وکالت از ایالت کالیفرنیا
حق انتشار و چاپ محفوظ است. هر گونه انتشار بدون اجازه کتبی و صریح نویسنده و بدون ذکر کامل نام نویسنده موجب پیگیری قانونی تحت قوانین حقوق مربوطه فدرال ایالات متحده آمریکاست. مطالب این بلاگ اطلاعات اجمالی و کلی است و به جهت اطلا ع رسانی عمومی و تبلیغات درج شده و مختص جزییات حقوقی مربوط به پرونده های شخصی نیست. این مطالب به منزله مشاوره حقوقی نیست و هیچگونه رابطه “وکیل و و موکل” ایجاد نمی کند